کد مطلب: 2619
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 اردیبهشت 1391
جداره‌های شهری و نقش آن‌ها در فضای شهری

جداره‌های شهری و نقش آن‌ها در فضای شهری

پیشخوان  - 

 

  • جداره‌های شهری و نقش آن‌ها در فضای شهری(معیارهای نماسازی در فضای شهری)
  • ملک طباطبایی با مقدمه دکتر جهانشاه پاکزاد
  • انتشارات آرمانشهر
  • 231 صفحه
  • 8500 تومان


از مجموعه کتاب‌های طراحی و برنامه‌ریزی این‌بار کتاب جداره‌های شهری و نقش آن‌ها در فضای شهری به قلم ملک طباطبایی منتشر شده است. دکتر جهانشان پاکزاد در پیش‌گفتار کتاب به نکته‌ جالبی اشاره کرده است: نمی‌دانم چرا سیستم آموزشی کشور ما به نوعی است که ما طراحان را به افرادی با شخصیت دوگانه تبدیل می‌کند. آنقدر مهندس بودن ما را مهم کرده‌اند که خود نیز به این باور رسیده و در عمل نه فقط خود را تافته‌ای جدابافته از جامعه می‌پنداریم بلکه پیچیدگی شرایط محیطی از یکسو و تعدد و کثرت فرمول‌ها و استاندارهای انتزاعی از دیگرسو؛ ما را تبدیل به یک مهندس نموده و هیچ چیز جز چند فرمول و تقلید از کار دیگران در فرآیند طراحی برایمان باقی نمانده است. با آنکه در این مقام و در راستای طراحی بستر زندگی خود و شهروندان حسن نیت داشته و جدیت از خود نشان می‌دهیم اما شواهد حاکی از آن است که طرح‌های ما فرسنگ‌ها با خواست شهروندان فاصله گرفته و به همین خاطر نه شهروندان را راضی می‌کند و نه ما را. حاصل‌اش هم چیزی نیست جز منظر شهری تهران و شهرهای مقلد آن.

نویسنده در ادامه یک پیشنهاد برای رفع این مشکل دارد که آن را به معماران تجویز می‌کند: در فرآیند مهندس شدن مولفه‌ای به نام معنا را به فراموشی سپرده‌ایم و حداکثر کوشش ما به آشتی دادن دو مولفه دیگر یعنی فرم و عملکرد معطوف شده است.

در ادامه؛ ملک طباطبایی در مقام نویسنده کتاب، به اهداف کلی و تفصیلی و انتظارات و توقعات فضایی از جداره‌های شهری می‌پردازد و می‌نویسد: باتوجه به تاریخچه نامطلوب جداره‌های شهری در دوره‌های اخیر در ایران؛ امروز احساس نگرانی شدیدی نسبت به کیفیت کالبدی فضاهای شهری وجود دارد. در این میان تعریف جداره‌ها در تعریف فضای شهری نقش مهم و سرنوشت‌سازی دارند. این تاثیر هم از کمیت جداره و هم از کیفیت آن ناشی می‌شود. هدف از این مطالعه دستیابی به مبانی و اصولی است که بتواند زمینه ارتقای کیفی نماهای شهری را فراهم کرده و بین سطوح قابل رویت یک ساختمان فاصله ایجاد کند. به عبارت دیگر شناخت قانونمندی‌هایی که بتواند نمای ساختمان را به‌عنوان جزیی از یک کل هماهنگ در ایجاد فضای شهری مطلوب و جذاب مطرح کرده و در تضاد با انتظارات مالک و طارح از نمای ساختمان نباشد.

نویسنده؛ این انتظارات را به نقش‌های حفاظتی، ارتباطی، نمایشی و نقش نما به‌عنوان جزیی از فضای شهری تقسیم‌بندی می‌کند.

کتاب شامل 6 فصل: اهداف کالبدی، ادارک محیطی و معنایی جداره،‌ شناخت عناصر طراحی تک بنا از بعد ادراک محیطی، فعالیتی و عملکردی، اهداف حفاظتی، بهره‌برداری و ضمیمه است.

نگرانی نویسنده از این روست که درحال حاضر نه فقط به نما به‌عنوان جزیی از فضای شهری توجه نمی‌شود بلکه اغلب نماهای ساختمان‌ها به‌صورت منفرد و جهت عرض اندام صاحب‌اش ساخته می‌شود. این مساله باعث اغتشاش ادارکی فضاهای شهری شده است. برای جبران این نقیصه نیز از راه‌حل‌های سری‌سازی که مشکل یکنواختی را به دنبال دارد، استفاده شده است. حال آنکه مطالعه و نظریه‌پردازی در نمای ساختمان‌ها به‌عنوان بخشی از جداره‌های شهری سعی در کشف قانونمندی‌های مستتر در نمای ساختمان دارد که بتواند پس از شناخت با کمک ضوابط و خطوط راهنما، نقاط قوت و فرصت‌های موجود را تقویت و ضعف‌ها را برطرف کند.

 

کد مطلب: 2619
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 اردیبهشت 1391

نام

آدرس پست الکترونیک  

آدرس وب سایت

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را وارد نمایید (اجباری):

 = 8-2

نام شما (اجباری)  

پست الکترونیک شما (اجباری)  

پست الکترونیک دریافت کننده (اجباری)  

لطفا حاصل عبارت را وارد نمایید (اجباری)

 = 8-2

دیگر مطالب
اطلاعات گردشگری شهرهای ایران
اخبار روابط عمومی شهرداری‌ها
تازه های نشر